Privacy – en cookieverklaring Keukenspectrum Groep

Inleiding

Onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website van Keukenspectrum Groep door de bezoeker. Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?

Op onze website staat een contactformulier. Daar kunt u een bericht aan ons sturen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u gerichte informatie te verstrekken.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.

Internetsites van derden

Wij verwijzen op onze website ook naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staat. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Gevoelige informatie

We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. cookies die direct na sluiting van de website verdwijnen (zogenaamde “sessie cookies”) zijn direct weg. Andere cookies bewaren wij maximaal twee jaar (zoals “Google Analytics cookies”), omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben om u gerichte informatie te sturen.

De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren.

Waar wij u op onze website om uw persoonsgegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden.

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen of cookies weigeren.

Google Analytics

Keukenspectrum Groep maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), waarop volgens Google de navolgende voorwaarden van toepassing zijn. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Op deze manier wordt geanalyseerd hoe u de website van Keukenspectrum Groep gebruikt. De cookie verzamelt informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie om rapporten op de stellen voor Keukenspectrum Groep en andere diensten die betrekking hebben op de website en internetgebruik aan Keukenspectrum Groep aan te bieden. Google verschaft de informatie alleen aan derden voor zover zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Google combineert uw IP-adres niet met iet met andere gegeven waarover zij beschikken.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:

een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;

  • de inzage in uw persoonsgegevens;
  • het corrigeren van terechte fouten;
  • het verwijderen van verouderde gegevens;
  • het intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
  • het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Vragen/Contactgegevens

Keukenspectrum Groep

Naam contactpersoon privacy: Roel Oostra

E-mailadres: info@keukenspectrumgroep.nl