Voor Keukenspectrum Groep is duurzaamheid een plicht richting de generaties van vandaag en morgen en maakt dan ook deel uit van het bedrijfsbeleid. Ons succes hangt samen met een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Als bedrijf zijn we intrinsiek gemotiveerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

In 2021 heeft Keukenspectrum een extern adviesbureau gevraagd om een MVO-nulmeting uit te voeren van de organisatie. De insteek was om te achterhalen wat de huidige speerpunten, doelstellingen, strategie en (al reeds uitgevoerd) acties waren en deze langs de duurzaamheid lat van het Global Reporting Initiative (GRI) en de ISO-26000 norm te leggen. Op basibasis van Op basis van bovenstaand inzicht hebben wij vier Sustainable Development Goals (SDG’s) uitgekozen waar wij ons de komende jaren op gaan focussen. De SDG’s zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties als dé wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De vier Sustainable Development Goals die door Keukenspectrum Groep gekozen zijn:

Goede gezondheid en welzijn voor onze medewerkers

We willen het bewustzijn verhogen omtrent goede gezondheid en vitaliteit omdat het bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers.

Iedereen verdient een kans en je bent nooit te oud om iets nieuws te leren

We willen de ontwikkeling van medewerkers stimuleren onder het motto: niemand is ooit klaar met leren en ontwikkelen.

Sterk werkgeverschap, we doen het samen

We zetten in op betrokken personeel personeel met veel inspraak.

We willen duurzaamheid uitstralen en het bewustzijn omtrent dit thema verhogen

Duurzaamheid moet leven en verankerd worden in onze organisatie en de keuzes die we maken.